Hjälshammar Limousin


Besättningslista

 

Besättningens historia
Besättningslista kor och dräktiga kvigor

Besättningen är uppbyggd på en kviga med nummer 294 Gutte som köptes in 1992 från Sundhult. Hon hade som fader Etage och morfar Bonjour. Den kostade då 12 000 kr som 200 dagars vägd, det kan ju jämföras med dagens priser på elitkvigauktioner. Den seminerades med 260 Dior och det blev en kviga som fick nummer 5 Gutte av Hjälshammar och hon blev stamkon i besättningen.

Besättningen är i första hand uppbyggd på semintjurar. Min första T-talstjur blev 7107 Alex av Tuggarp med fader Svenne av Sundhult, morfar Martin av Gröningegården. Andra T-talstjuren blev 5193 Dali av Strömvik med fader Polled Ture av Långalt, morfar Santos av Margareteholm. Tredje T-talstjuren blev 5159 Fabbe av Onslunda med fader Chess av Nedanbäck, morfar Orup av Kullen. 2014 köptes den fjärde T-talstjuren 650 Inter av Arvidsgård, fader Thy Bendix, morfar Highlander. Under 2014 har jag använt 5159 Fabbe (såld till Onslunda hösten 2014), 7147 Ingemar 2 av Hjälshammar, fader Elit P, morfar Dollar av Hjärnarp (såld till Finland våren 2015).

Har de senaste åren köpt in tre stycken kvigor på elitkvigauktionerna. Första kvigan valde Noel ut och det blev 113 Filippa av Hjärnarp med fader Dollar av Hjärnarp, morfar Ucar. Andra kvigan blev 412 G Kamilla av Alslöf med fader Viggo av Svälte, morfar Eleazar. Tredje kvigan blev 465 I Europé av Hästäng med fader Fridolf av Oderup, morfar Casper av Hästäng.

Id-nr /Namn Vikter Moder Fader Morfar Född Horn-status
29 Gutte 45-248 10 Gutte Pierre Lotus 02-06-12 D
46 Gutte 48-243 13 Gutte Pierre Goman 05-02-22 D
48 Gutte 46-263 10 Gutte Pierre Lotus 05-03-09 D
57 Gutte 44-250 13 Gutte Tellus Goman 07-03-02 D
73 Gutte 43-279-437 54 Gutte Uranus Tellus 09-02-15 P
80 Gutte 44-296-457 28 Gutte Alex Nikolaus 09-04-17 P
81 Gutte 41-260-445 48 Gutte Alex Pierre 09-05-04 D
85 Gutte 42-200-379 43 Gutte Bard Solid 10-03-08 D
113 Filippa 43-299-488 101 Diva Dollar Ucar 10-04-05 P
412 G Kamilla 43-273-372 227 V Kamilla Viggo Eleazar 11-02-10 D
100 H Gutte 48-219-391 80 Gutte Elit P Alex 12-01-10 P
104 H Gutte 46-256-414 48 Gutte Dali Pierre 12-02-25 P
119 I Gutte 39-233-373 80 Gutte Fabbe Alex 13-01-31 P
121 I Gutte 44-260-428 57 Gutte Dali Tellus 13-03-03 P
122 I Gutte 44-248-393 60 Gutte Dali Alex 13-03-13 P
543 Flicka 48-287-401 Flicka Tellus Nubben 07-02-28 D
465 I Europe 42-241 G Europe Fridolf Casper 13-02-22 D
681 Rufatma 36-212-342 Rufatma Cage Nubben 13-01-28 D
688 Rufatma 47-245-380 Rufatma Cage Tellus 13-03-24 D
83 Mohione 34-274-390 Mohione Ego Sultan 13-03-26 D
O/betäckta kvigor
126 J Gutte 41-270-442 38 Gutte Uriville Pierre 14-02-05 D
128 J Gutte 48-246-414 43 Gutte Absolut Solid 14-02-17 P
129 J Gutte 43-262-416 62 Gutte P Rolf Absolut 14-02-17 P
130 J Gutte 40-253-402 29 Gutte Vivaldi Pierre 14-03-06 D
134 J Gutte 40-275-379 57 Gutte Fabbe Tellus 14-04-23 P
136 L Gutte 40-290-437 29 Gutte Vivaldi Pierre 15-01-15 D
137 L Gutte 43-288-434 104 Gutte Fabbe Dali 15-01-15 P
138 L Gutte 40-239-384 48 Gutte Elit P Pierre 15-01-16 P
139 L Gutte 44-279-405 43 Gutte Vivaldi Solid 15-01-25 D
140 L Gutte 42-305-414 38 Gutte Tastevin Pierre 15-02-15 D