Hjälshammar Limousin


 

Gårdshistoria

 

Hjälshammar Limousin drivs av Fredrik, sambon Sandra och deras son Noel som är född 2005 och som hjälper till i den mån han kan. Sandra jobbar som vårdadminstratör 75 % och hjälper till med djurhanteringen när hon hinner.

Gården som är Fredriks mors föräldrahem ligger strax utanför Värnamo och består av 3 hektar åker, 14 skog och 2 bete. Fredrik arrenderar även 37 hektar åker och 13,5 hektar bete. Fredrik hade grisar fram till 1992 då han började införskaffa nötkreatur, då köptes den första Limousin-kvigan in från Sundhult. Dagens besättning består av 20 kalvande hondjur. Kalvarna föds upp till slakt.

Korna inhyses i en ligghall som består av den gamla ladugården + ett skärmtak från den och ut över gödselplattan. Korna går i djupströbädd. December 2011 togs en ny ladugård med djupströbädd i drift där ungdjuren inhyses.

Fredrik producerar sitt eget grovfoder och spannmål och köper in koncentrat. Samarbetar gör de med en granne som är spannmålsodlare och som vill ha vall i växtföljden, gårdens halmbehov tar man därifrån. En del av slakten går till Limousinkött + köttlådor (egen försäljning).